Rockeri pozor, aby ste nevyhoreli!


Syndróm vyhorenia nie je síce chápaný ako zmena zdravotného stavu, ale skôr je to fenomén súvisiaci s prácou.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje syndróm vyhorenia za "fenomén súvisiaci s prácou", nie za chorobu. Definícia vyhorenia bola zmenená s ohľadom na najnovšie zistenia vedcov. Definuje sa ako "syndróm vyplývajúci z chronického stresu pri práci, ktorý nebol úspešne zvládnutý".

A toto sú tri charakteristické prvky vyhorenia: 

- pocitom vyčerpania
- cynizmus alebo negativistické pocity človeka vo vzťahu k práci
- znížená odborná efektívnosť

V registri WHO sa uvádza, že syndróm vyhorenia sa vzťahuje špecificky na javy súvisiace s prácou a nemal by sa používať na opis skutočností a skúseností zažitých v iných oblastiach života.

Tak pozor! Nepracujte príliš aby ste nevyhoreli. A určite pri práci počúvajte rock!

Zdroj: TASR