Prečo majú antické sochy malé penisy?


Skromné mramorové genitálie antických sôch nezobrazovali skutočnú veľkosť penisu. Tento fenomén najlepšie vysvetľuje fakt, že v starovekom Grécku boli uznávané úplne odlišné hodnoty ako v súčasnosti.

Veľkosť pohlavného orgánu alebo erekcie nemali v antickej kultúre taký význam ako v súčasnosti. Rozmer mužského prirodzenia nebol vôbec symbolom mužnosti a pri umeleckej prezentácii bolo dokonca uprednostňované jeho miniatúrne zobrazenie. Veľké pohlavné údy boli považované za smiešne a groteskné a spájali ich s pochybnými postavami bláznov, chlipníkov, satyrov, barbarov a mýtických postáv, akým bol aj grécky boh poľnohospodárskej plodnosti Priapos, odsúdený k večnej erekcii. Ochabnutý penis bol symbolom striedmosti, sebaovládania a intelektu, takže slušný aristokrat mohol byť zobrazovaný iba týmto spôsobom. Robustné a zdurené penisy spoločnosť zavrhovala. Ideálne zobrazenie gréckeho muža uprednostňovalo dlhú a stenščenú predkožku pokrývajúcu celý úd. To ale neznamená, že sa v antike nevytvárali sochy s veľkými penismi. Ojedinele sa nachádzajú aj v Grécku, ale archeologické náleziská v Pompejach, odkryli viacero rímskych sôch, medzi ktorými sa nachádzajú také, ktoré zobrazujú väčšie pohlavné údy častejšie.
Zdroj: premuza.noviny.sk