Robert Roth

Robert Roth

Som stredoškolsky vzdelaný pracovník v kultúre. Konkrétne v SND. Mám strašne rád britskú hudobnú scénu a britský hudobný kánon druhej polovice 20. storočia. Z neho pochopiteľne vzišiel aj ten americký. Ale krajina (USA), ktorá nezažila renesanciu ani barok nemá pre mňa až takú relevanciu. Milujem Rolling Stones, Beatles, Bowieho, The Who a všetko čo z nich vzišlo. Samozrejme že mám rád aj istých interpretov zo slovenskej scény, ale stále máme čo doháňať. Navrhol som aj rádio Anténa Rock Catching Up, ale je to ešte v štádiu vývoja. Takže doženieme, či nedoženieme? To je otázka. Možno by sme mali bežať oproti. Som rád, že moja dcéra Sara si takisto obľúbila daných Britov a hlási sa k nim. Kedykoľvek sme spolu, hore menovaní hrajú. A na plné……..sk.


RELÁCIE