Hecni sa! Vodná prekážková dráha


Tento týždeň sa hecoval Tomaggio.

Tento týždeň sme poslali do Hecni sa! Tomaggia. Vyskúšal si prejsť vodnú prekážkovú dráhu v Šamoríne. Pozrite si, ako sa jemu a poslucháčovi darilo.