Hecni sa! Odšoféroval SiFon bojové vozidlo?


Do Hecni sa! sme poslali Sifona...a vlastne aj Mary :D

SiFon s Mary majú za sebou hecovačku. Náš moderátor mal odšoférovať bojové vozidlo a, veru, bol to veľký adrenalín :D Dokonca aj narazil a musel si dať pauzu. "Ja sa bojím, musím sa nadýchať," vyhlásil potom, ako narazil do menšieho kopca. 

"Ja som sa skoro pos...ala," dodala Mary. Hlavné je, že všetci prežili a pod dohľadom Janka, ktorý vozidlo vlastnil, si to poriadne užili.